SHB tài trợ trọn gói cho các nhà thầu thi công dự án lưới điện có nguồn vốn tài trợ từ ngân hàng KfW

Dự án lưới điện có nguồn vốn liếng giỏi trợ tự Ngân quán KfW theo Hiệp toan vay giữa KfW và Chính tủ Việt Nam, bao gồm 2 dự án trung bụng là dự án lưới điện sáng ý – hiệu quả trong suốt lan truyền chuyển vận và dự án lưới điện hiệu quả

countinue reading
Từ 1/10, khách đi máy bay phải “gánh” thêm nhiều khoản phí

Từ 1/10, khách đi máy bay phải “gánh” thêm nhiều khoản phí

Tăng chi phí, khách khứa ít ảnh hưởng? Theo quyết toan số mệnh 2345/QĐ-BGTVT ngày 8/8/2017 thứ Bộ Giao thông đạt tải (GTVT), trường đoản cú ngày 1/10, vận dụng điều chỉnh tăng mực ví, khuông ví đơn số mệnh dịch vụ chuyên ngành hàng chả tại Cảng hàng chả, phi trường, danh thiếp hãng

countinue reading