Đẩy mạnh ứng dụng KHCN cho dịch vụ điện năng hoàn hảo

  • HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  • 15 Tháng Sáu, 2017
  • TIN TỨC
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Đẩy mạnh ứng dụng KHCN cho dịch vụ điện năng hoàn hảo

Năm 2013, đồng chủ đề “Năm kinh dinh và dịch vụ khách dính dáng”, EVN nhỉ có những bước chuyển tui bạo mã trong suốt tiến đánh tác KD&DVKH, đồng phương châm “Khách dính dáng là sự tồn tại mực EVN”. Từ đấy, tiến đánh tác KD&DVKH đặng Tập đoàn đặc biệt chú trọng, đồng đlợi ích bảo đảm chất lượng điện cung vội vàng cho khách dính dáng ngày đơn cao và dịch vụ ngày đơn đặt hơn.

Riêng năm 2017, đặng đáp ứng thương xót cầu ngày đơn cao mực khách dính dáng dùng điện, cạc tổng tiến đánh ty điện bừac nhỉ và đang đẩy bạo tin học hóa trong suốt cạc hoạt động KD&DVKH, đồng đlợi ích tạo xuôi nướu đặt nhất cho khách dính dáng dùng điện như: Cung vội vàng dịch vụ túc trực tuyến, điện tử hóa, giải quyết đề nghị mực khách dính dáng theo cơ chế đơn cửa…

Ông Nguyễn Xuân Thắng – Trưởng Ban Kinh doanh Tổng tiến đánh ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, năm 2017 được Tổng tiến đánh ty xác định là năm đột phá trong suốt cải cách hành chính và ứng dụng KHCN. Theo đấy, Tổng tiến đánh ty đẩy mạnh tin học hóa trong suốt quản lý và bổn phận hóa trong suốt giải quyết dịch vụ khách dính dáng.

“Trong năm nay, việc tiếp thụ thông suốt báo vội vàng điện mới cho khách dính dáng đặng EVNHANOI thực hành trực tuyến qua lắm chênh như: Website mực Tổng tiến đánh ty, website mực Trung dạ Chăm sóc khách dính dáng (CSKH), vận dụng CSKH trên smartphone, đòi điện tới Trung dạ CSKH… Khách hàng chẳng cần đến trụ sở điện lực, mà chỉ cần một cuộc điện thoại hoặc vài click chuột trên máy tính đã có thể đăng tải kí mua điện thành tiến đánh, vừa tiết kiệm thời buồng, vừa tiết kiệm chi phí”, ông Thắng cứt sẻ.

Nếu trước đây, khi thực hiện thủ tục cấp điện cho khách hàng, tiến đánh nhân điện lực phải đệ trình hồ sơ giấy qua cạc vội vàng ưng chuẩn, từ bỏ trần khá lắm thời kì đi lại. Với dịch vụ vội vàng điện điện tử, vớ cạc tiến đánh xong đều đặng thực hành online, vội vàng trên ưng chuẩn tuần chữ viết kí điện tử, vừa tiết kiệm thời buồng, vừa đẩy lượm tiến độ vội vàng điện cho khách dính dáng.

Theo ông Phạm Quốc Bảo – Phó Tổng giám đốc Tổng tiến đánh ty Điện bừac TP.HCM (EVNHCMC), năm 2017, man di hoạt động trong suốt kinh dinh điện mực EVNHCMC đều nếu như hướng tới khách dính dáng dùng điện đồng đề nghị “02 dễ”: Dễ nghen, dễ thực hành. Theo đó, man di giao tế đồng khách dính dáng (tiếp thụ hồ sơ, đáp, ký giao kèo đầu tư, nghiệm thu, ký giao kèo mua bán điện,…) đều thực hành theo cơ chế “đơn cửa” qua Tổ giao tế khách dính dáng. “Ngoài ra, EVNHCMC cũng đang triển khai rộng rãi vận dụng mã vun và mạng đâm hồ sơ trong suốt quản lý và lưu trữ hồ sơ khách dính dáng…”, ông Bảo cho biết thêm.

Hiện nay, đồng đlợi ích tiến đánh khai, sáng tỏ hoạt động sinh sản – kinh dinh điện, hết thảy quy đệ trình giải quyết, tiến độ vội vàng điện mực khách dính dáng đều đặng cạc tổng tiến đánh ty điện bừac đăng tải trên website mực Trung dạ CSKH cũng như cạc vận dụng CSKH, giúp khách dính dáng có trạng thái chủ động tra hỏi, theo dõi tiến độ giải quyết đề nghị mực tui.

Phát triển lưới điện sáng dạ, đẩy bạo vận dụng KHCN trong suốt lĩnh vực kinh dinh điện hay đang đặng cạc tổng tiến đánh ty điện bừac triển khai bạo mã như tiến đánh nghệ hotline, thi tiến đánh live-line (thi tiến đánh trên đường dãy đang tiễn chân điện) cho việc tiếp tục tiếp vội vàng điện, vệ sinh bừa cạch điện chẳng hót điện, đặng đỡ cao độ tin tưởng.# cung vội vàng điện…

Cùng đồng đấy, việc vận dụng cạc tiến đánh nghệ mới trong suốt việc thu thập từ bỏ xa cạc dữ liệu đo đếm điện hay cũng góp phần đỡ cao hay suất lao động trong suốt ghi chỉ số tiến đánh tơ bà nguyệt, cũng như giúp khách dính dáng giám sát việc dùng điện mực tui.

“Đến nay, EVNHCMC nhỉ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống đo xa cho 100% chấm đo đầu nguồn và đồng bộ dữ liệu đồng cạc chấm đo này; triển khai đo xa cho 98,01% khách dính dáng lớn”, ông Phạm Quốc Bảo – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC bổ sung.

Ngoài ra, cạc tiến đánh ty điện bừac cũng vận dụng màng bị di động có tàng trữ hiệp chương đệ trình GIS ra việc khảo sát vội vàng điện và di chuyển điện mão, giúp tiến đánh tác khảo sát đặng lượm hơn; đồng thời, viên chức khảo sát dễ dàng quan sát tổng trạng thái lưới điện mực khu vực tui quản lý, dễ dàng cập nhật vị trí lắp đặt điện mão cũng như lược đồ chánh dãy kéo điện.

Ông Nguyễn Phước Đức – Phó Tổng giám đốc Tổng tiến đánh ty Điện bừac vùng Nam (EVNSPC) cho biết, năm 2017, EVNSPC thực hành giải pháp “Đem dịch vụ tới khách dính dáng” qua vận dụng cạc một thể lợi ích mực hệ thống đo ghi từ bỏ xa và cạc vận dụng phắt lan truy hỏiền thông suốt đa dụng cụ, giúp khách dính dáng giám sát tiến đệ trình dùng điện, đỡ cao hiệu quả an toàn điện, dùng điện một thể tặn hiệu quả, truy hỏi cuộn thông suốt báo dùng điện theo đề nghị…

Với phương châm “Tận dạ – Văn minh – Chuyên nghiệp – Nhanh lẹ – Chính xác”, EVNSPC đang hoàn thiện và đỡ vội vàng Chương đệ trình “Người quản lý”, với mục xài chủ động cung vội vàng dịch vụ tới 100% khách dính dáng trạm chuyên dùng phắt tình hình dùng điện (có phân tách hiệu quả dùng điện) qua email mực khách dính dáng…, giúp khách dính dáng có mạng liệu tham khảo, từ bỏ đấy điều chỉnh mão hoạch sinh sản kinh dinh sao cho hiệu quả và một thể tặn nhất.

Để tạo xuôi nướu nhất cho khách dính dáng dùng điện, cạc tổng tiến đánh ty điện bừac cũng đang đổi mới quy đệ trình ghi chỉ mạng và thu tiền điện theo hướng mở tiễn chân liên mãot cạc tổ chức trung buồng tính sổ và trang bị màng bị tàng trữ hiệp CNTT, tạo điều kiện cho khách dính dáng dễ tham dự cạc vận dụng tính sổ túc trực tuyến, dễ giám sát cạc thông suốt báo xài thụ điện và tính sổ tiền điện…

Vẫn đang lắm khó khăn, thách thức trong suốt kinh dinh và dịch vụ khách dính dáng, khi đề nghị mực khách dính dáng đối xử đồng ngành Điện ngày đơn cao. Dù núm, cạc tổng tiến đánh ty điện bừac nhỉ và đang nỗ bừac tiễn chân tới cho khách dính dáng chất lượng điện hay và dịch vụ đặt nhất, thực hành đúng phương châm: “Khách dính dáng là sự tồn tại mực chúng ta”…

Hồng Hoa

Tag :tổng tiến đánh ty điện bừac, dịch vụ khách dính dáng, ngành Điện, dịch vụ túc trực tuyến, tiết kiệm thời buồng