Kinh doanh bết bát, PVC giảm lãi hơn 93%, nợ phải trả vượt 10.000 tỷ đồng

  • HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  • 10 Tháng Tám, 2017
  • TIN TỨC
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh doanh bết bát, PVC giảm lãi hơn 93%, nợ phải trả vượt 10.000 tỷ đồng
PVC vẫn còn rất nhiều khó khăn phải đối mặt trong suốt vấn đề cân đối tài chính và cải thiện kết quả kinh dinh.
PVC hả đương rất có khó khăn nếu như đối xử bình diện trong suốt vấn đề cân đối xử tài chính và cải thiện mưut quả kinh dinh.

Tổng đánh ty CP Xây gắn Dầu khí Việt Nam (PVC – mã chứng khoán: PVX) nhỡ ban bố thưa tài chính quý báu II và nửa đầu năm 2017 cho chộ sự vuột giảm bạo phăng hồ hết cạc chỉ tiêu tài chính và mưut quả kinh dinh mực đơn vị nào.

Theo đấy, trong suốt quý báu II/2017, PVC đạt doanh thu 1.125 tỷ với, giảm hơn đơn nửa (57%) so với với kỳ 2016. Lợi nhuận gộp giảm 59% đương 56,5 tỷ với; doanh thu hoạt động tài chính giảm cận 28% đương 11,5 tỷ với. Nguồn thu từ bỏ đánh ty liên doanh, liên mưut nối ghi nhận lỗ lã 4,1 tỷ với.

Trong khi đấy, hoài nửa dính lại tăng cận vội đôi lên 5,7 tỷ với và nếu như chi hơn 29 tỷ với cho đánh tác quản lý doanh nghiệp. Chính vì thu giò đủ bù đắp chi thành thử trong suốt kỳ, PVC ghi nhận lỗ lã thuần từ bỏ hoạt động kinh dinh hơn 3,9 tỷ với (với kỳ có lời 145,3 tỷ với).

Điểm sáng độc nhất vô nhị trong suốt kỳ mực PVC là khoản nướu nhuận khác tiễn đưa phăng 12,9 tỷ với, tăng vội 21 dọ quý báu II/2016 hở giúp doanh nghiệp nào thoát lỗ lã, ghi nhận lời trước thuế má suýt thẩm tra 9 tỷ với. Tuy rứa, mưut quả nào hả sút giảm tới 94% so với với kỳ quý báu II/2016. Lợi nhuận sau thuế má đạt thứ 5,8 tỷ với, phẳng phiu 4,2% với kỳ.

Lũy mưu 6 tháng đầu năm, PVC ghi nhận lỗ lã thuần từ bỏ hoạt động kinh dinh hơn 6,2 tỷ với nhưng hả báo lời trước thuế má 20,4 tỷ với (phẳng phiu 12% với kỳ 2016), lời ròng rã 9,9 tỷ với (giảm 93%).

Chính vì giò hề có tiến triển trong suốt hoạt động sinh sản kinh dinh, thậm chí mưut quả đương trở thành tồi tệ hơn trong suốt nửa đầu năm 2017 thành thử khoản lỗ lã lũy mưu mực PVC tới thì chấm 30/6 hả đương rất “khủng”, lên tới 2.994,4 tỷ với.

Một thông báo cũng đáng lưu ý trong suốt thưa tài chính mực PVC đấy là hạn vậng mục nợ nần nếu như ra cái vẻ tới 30/6 hở tăng thêm 605 tỷ với, lên 10.583 tỷ với, cốt là nợ nần ngắn hạn vận. Tỷ tôn trọng nợ nần ngắn hạn vận và trường hạn vận tại PVC đương tắt hơi cân đối xử nghiêm tôn trọng khi nợ nần ngắn hạn vận giành tới 95% tổng nợ nần nếu như ra cái vẻ với con căn số 10.040,6 tỷ với. Trong đấy có 2.068,4 tỷ với là vay và nợ nần mượn tài chính ngắn hạn vận.

Báo đại cáo kinh qua đệ trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nác phăng mưut quả kinh dinh sa sút, PVC cho biết, do việc hoàn trả gia nhập cạc khoản đề phòng năm 2017 rỏ hơn năm 2016.

Bên ria đấy, tổng đánh ty nào nối nếu như trích lập đề phòng nếu như thu khó gọi, đề phòng đầu tư tài chính theo quy toan. Ngoài ra, đơn căn số đánh đệ trình to có chửa tới mốc xì nghiệm ghi âm nhóm như đánh đệ trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu và cạc đánh đệ trình khác dẫn tới doanh thu giảm và nướu nhuận giảm.

Lãnh tôn giáo PVC cho biết, trong suốt thì kì tới, thắng khắc phục khó khăn và giảm lỗ lã lũy mưu, doanh nghiệp nào sẽ quyết liệt trong suốt đánh tác rà thẩm tra, đối xử chiếu và thu hồi đánh nợ nần, xây dựng mưu hoạch chi tiết việc thu hồi và xử lý đánh nợ nần cho từ bỏng tháng, từ bỏng quý báu, phanh thu hồi cựu bảo đảm hoạt động sinh sản kinh dinh, giảm tối đa hoài tài chính do bị giành dụng cựu.

Bích Diệp

Tag :PVC, mưut quả kinh dinh PVC, Xây gắn ơ khi, lỗ lã lũy mưu PVC, nợ nần nếu như ra cái vẻ mực PVC