Hơn 10 đoàn thanh tra, kiểm toán “ghé” doanh nghiệp mỗi năm: Thủ tướng “lệnh” chấn chỉnh

Trước hạ hội nghị giữa Thủ tướng tá và doanh nghiệp (DN) dự toan diễn ra mai sau (17/5) tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhỉ hoàn thiện bản vắng sơ kết 1 năm triển khai, thật hành Nghị quyết 35 hạng Chính che quách hỗ trợ, phát triển

countinue reading
TPHCM quyết tâm biên soạn sách giáo khoa riêng xúc tiến các việc cần thiết để tiến hành bộ sách giáo khoa

TPHCM quyết tâm biên soạn sách giáo khoa riêng xúc tiến các việc cần thiết để tiến hành bộ sách giáo khoa

Sở GD-ĐTTPHCM và NXB Giáo dục đang xúc tiến các việc thiết yếu để thực hiện bộ sách giáo khoa riêng theo chương trình mới. Trong buổi họp báo công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông toàn bộ do Bộ GD-ĐT tổ chức, GS Nguyễn Minh Thuyết nêu quan điểm cá nhân:

countinue reading