Vingroup ký thỏa thuận hợp tác với 500 hộ sản xuất

Vingroup ký thỏa thuận hợp tác với 500 hộ sản xuất

Ngày 1/9/2016, Tập đoàn Vingroup hử ban bố khởi động Chương đệ “Đồng hành ta, hỗ trợ và thú thừa nhận nấp sinh sản nông nghiệp Việt” duyệt y việc liên kết bước đầu với 1.000 hiệp tác xã và hộ sinh sản. Tính đến ngày 15/4/2017, Chương đệ hử thừa nhận thắng 2.000 đơn

countinue reading