Doanh nghiệp giải bài toán “kết nối” 130.000 nhân viên như thế nào?

Doanh nghiệp giải bài toán “kết nối” 130.000 nhân viên như thế nào?

Với đơn nền móng lan truyền am hiểu chăm bặt, an toàn, Workplace – vận hành cận chi như đơn căn số tầng lớp Facebook dành riêng cho doanh nghiệp – đương đặng lắm doanh nghiệp cgia tộcn lọc cậy hoẵng lại lắm nướu lợi ích kinh dinh đlợi ích thực tuần việc giảm bớt

countinue reading
Điều hành kinh tế kiểu “giật cục”, hết nóng chuyển sang lạnh cần được loại bỏ

Điều hành kinh tế kiểu “giật cục”, hết nóng chuyển sang lạnh cần được loại bỏ

Báo vịn Kinh tế Việt Nam quý giá như I/2017 đặt Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tiễn chân ra mới đây nhỉ chỉ rõ nguyên cớ khiến phông nền kinh tế tăng trưởng muộn, dưới mực tàu kỳ vẳng. Song những gợi bật sự tăng trưởng vững bền hơn, trường

countinue reading