Yêu cầu “bêu tên” 730 doanh nghiệp chưa chịu “lên sàn”

  • HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  • 13 Tháng Bảy, 2017
  • TIN TỨC
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Yêu cầu “bêu tên” 730 doanh nghiệp chưa chịu “lên sàn”
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (ảnh: VGP).
Phó Thủ tướng mạo Vương Đình Huệ (ảnh: VGP).

Phó Thủ tướng mạo Vương Đình Huệ lỡ có chỉ đạo đề nghị Bộ Tài chính và Văn gian Chính tủ công khai danh sách 730 doanh nghiệp cổ phần hóa chửa đăng ký giao du, niêm yết trên ả trường chứng khoán trên Cổng Thông tin điện tử cụm từ Bộ Tài chính và Cổng Thông tin điện tử Chính tủ.

Theo đề nghị cụm từ lãnh đạo Chính tủ, cạc cỗ, cơ quan can cỗ, cơ quan thục Chính tủ, UBND cạc thức giấc, thức giấc thành thường trực thục trung ương, Hội với thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nác chỉ đạo người đại diện phần vốn liếng Nhà nác tại cạc công ty cổ phần do tôi quản lý đề nghị doanh nghiệp khẩn trương thực hành đăng ký giao du; niêm yết trên sàn giao du chứng khoán khi đủ điều kiện trong suốt thì thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lượt đầu ra công chúng (IPO).

Đây cũng là ý thức chỉ đạo cụm từ Thủ tướng mạo Chính tủ tại Chỉ ả số mệnh 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 phứt đẩy mạnh công tác sắp đặt, đổi mới doanh nghiệp quốc gia thì đoạn 2016-2020.

Bộ Tài chính tiếp chuyện tổng hợp đầy đủ danh sách cạc doanh nghiệp thoả cổ phần hóa đương lại mà lại chửa đăng ký giao du, niêm yết trên ả trường chứng khoán đến 26/6/2017 thắng mỏng Thủ tướng mạo Chính tủ.

Báo biện Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại cá hội sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra mới đây cũng cho chộ, trong suốt bán đầu năm 2017, hết nác mới cổ phần hóa để 6 doanh nghiệp Nhà nác trong suốt tổng số mệnh 45 doanh nghiệp cần giả dụ cổ phần hóa theo kế hoạch năm 2017. Như cố, dự định bán chót năm đương giả dụ cổ phần hóa đến 39 doanh nghiệp, đơn đích khá khó khăn.

Mặc dù cố, trong suốt danh mục 14 doanh nghiệp thoả để ban bố giá trị doanh nghiệp và còn xây dựng phương án cổ phần hóa thắng đệ trình duyệt có những doanh nghiệp quy mô to như công ty con cụm từ Tập đoàn Dầu khí (PVN) có tổng giá trị vốn liếng chủ sở hữu cận 90.000 tỷ với; đơn doanh nghiệp thành viên cụm từ Tập đoàn Điện sức Việt Nam (EVN) có giá trị vốn liếng chủ sở hữu lớp 24.000 tỷ với.

Bích Diệp

Tag :cổ phần hóa, niêm yết DNNN, IPO, Phó Thủ tướng mạo Vương Đình Huệ, bêu thằng